Mesaj Kutusu
Mevcut Ruhsatımız Gereği YALNIZCA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Doğum Yapacak Olan Ailelerimizin Çevrim içi Başvurularını Kabul Edebiliyoruz.


Kordon Kanı Bağışı İçin Onam Formu


Kordon kanı, çeşitli hastalıkların tedavisi için kök hücre nakline ihtiyaç duyan ya da duyacak olan hastalar için, saklanabilen bir kök hücre kaynağıdır.

   AÜTF Kordon Kanı Bankasında çeşitli amaçlara yönelik olarak kordon kanı yıllarca canlılığından kaybetmeyerek saklanabilmektedir. Bunlardan ilki, bir transplantasyon merkezi tarafından izlenen ve  kök hücre nakli gerektiği kararı olan bir hasta için belli bir HLA uyumu koşulu ile doğacak kardeşinden veya başka bir aile bireyinden kordon kanının saklanmaya uygun duruma getirilmesi, ardından yıllarca saklanabilecek ortama alınmasıdır. Ek olarak Sağlık Bakanlığından akraba dışı kullanım amacıyla kordon kanı bankacılığı onayımız alınmış olup akrabalık bağı olmayan hastalar için bağış niteliğindeki kordon kanlarının saklanması da mümkündür.

  Gelecekte farklı ve onarımsal tıpta uygulanmak üzere kullanımı söz konusu olabilirse de, halen doku tamiri amacıyla kordon kanı saklanmasına neden olabilecek kesin kanıt düzeyinde bilimsel veriler bulunmamaktadır. Bugünkü bilgilerimiz, kordon kanının, bilinen bir hastalığı yoksa kendi çocuğunuz için kullanılmasının düşük bir ihtimal olduğunu ve kullanılması gerektiğinde de özellikle bazı hastalıkların tedavisinde, saklattığınız kök hücrelerinin başkalarına ait kök hücreler kadar etkili olamadığını göstermektedir. Gelecekte çıkabilecek bazı rahatsızlıklar için kullanmak isteyeceğiniz kordon kanının, o rahatsızlıklara yönelik özellikleri şimdiden taşımaya başlamış olabileceği de bir gerçektir. Mevcut araştırmalara göre saklatmış olduğunuz kordon kanının çocuğunuz için kullanılma ihtimali 20.000  de bir düzeyindedir. Ancak kordon kanı bankasına alınan kordon kanlarının kullanılma olasılığı % 1 e kadar çıkabilmektedir. Doğumlarda atılan bu kök hücreden çok zengin kaynağın değerlendirilmesi Türkiye de ve yurtdışındaki birçok hastanın tedaviye kavuşmasın önündeki engeli kaldıracak bir girişimdir. Kordon kanı bağışı ile hücrelerin kullanılmaması durumunda doğacak çocuğunuzun, ileride gereksinimi olduğu takdirde kendi yararına da kullanılmasını sağlayabilir.

  Kordon kanı bugünkü veriler ışığında 15 yıla kadar sağlıklı olarak saklanabilmektedir. Ancak mevcut yöntemlerle toplanan tek ünite kordon kanı içerisindeki kök hücre miktarı, genelde 50 kg üzerindeki hastalar için yeterli olamamaktadır. Kordon kanınız 3 aşamalı olarak saklanmaya alınacaktır:

  1. Aşama: Kordon kanı bağışı yapmak için arzu etmeniz durumunda aşağıdaki süreç başlayacaktır:
    1. kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorunuzun izin vermesi ve
    2. AÜTF Kordon Kanı Bankasına vereceğiniz doldurulmuş anket formuna dayanarak aile ve gebelik öykünüzde kordon kanını saklamaya engel bir durumun olmaması kaydıyla,
    3. doğumdan 2 ay önce yapılacak bulaşıcı sarılık, AIDS, sifiliz ve diğer bazı bulaşıcı hastalık testlerinizin (HbsAg, HCV, HIV, Sifiliz, CMV) uygun çıkması ve
    4. gebeliğinizin 35 haftayı tamamlamasından sonra kordon kanı saklatmaya uygun olduğunuza dair birinci aşamayı tamamlamış olacaksınız.

 2. Aşama: Doğum esnasında doktorunuzun son onayı vermesi, boşalan gebelik kesesi suyunun (amniyon
mayi) temiz olması, bebek kilosunun 2000 gr.’dan fazla olması, en az 60 cc. (ACD hariç) kordon kanı alınması halinde ikinci aşamayı tamamlamış olacaksınız.

 3. Aşama: Kordon kanı ilk iki aşamayı geçtikten sonra, bu kandan yapılacak analizlerde en az %90
canlılık ile 2 milyon canlı kök hücrenin tespit edilmesi ve yukarıda bahsedilen bulaşıcı hastalık testlerinin uygun çıkmış olması halinde geçici saklamaya, yapılan kültür testlerinde de 24-36 saat sonunda sonuçların negatif çıkması ile de kalıcı saklamaya alınacaktır.

  Kordon kanının saklanması sürecinde mevcut SUT bu işlemlerin ve gerekli sarf malzemelerinin bedelini karşılamadığı ancak bağışla ilgili işlemlerde bağış yapan bireyin bir maddi katkıda bulunması beklenmediği için  kordon kanının niteliklerine ve saklanmasına yönelik tetkikler AÜTF KKB için DPT tarafından sağlanan bütçe ile karşılanacaktır. Elimizdeki kaynak 600 adet kordon kanının işlenmesine yetecek miktardadır.

ONAM

   Bana verilen yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım, sorularımı yönelttim ve cevaplarını aldım. Bu bilgiler ışığında doğacak bebeğimizin kordon kanının;
 Ankara Tıp Fakültesi Kordon Kanı Bankasının (AÜTF KKB) uygun göreceği bir Kadın Hastalıkları ve Doğum merkezinde toplanarak AÜTF KKB’na nakledilip, akraba dışı amaçlı saklanmasını kabul ediyorum.